Hvad er CSR?

Et spørgsmål om at tage ansvar

CSR står for Corporate Social Responsibility, og er betegnelsen for virksomheders arbejde med at forankre og integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter.

Rådet for Samfundsansvar forklarer hvordan virksomheder kan udvise samfundsansvar på følgende måde:

Virksomheder viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med deres interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar (Rådet for Samfundsansvar, 2010)

Konkrete CSR-initiativer, samt standarder for rapportering

Hvis man som virksomhed ønsker at arbejde aktivt med CSR, så er der nok at kaste sig over: man kan fx arbejde på at sænke sit ressourceforbrug. Til glæde for miljøet. Man kan også arbejde på at styrke medarbejdertrivslen eller mangfoldigheden på arbejdspladsen. Og så kan man donere penge til initiativer i lokalområdet, eller donere til almen velgørenhed.

Når der skal rapporteres om virksomhedens CSR-initiativer, så skal det gøres i overensstemmelse med gældende standarder, fx GRI/Global Reporting Initiative. Virksomheden kan også vælge, at skrive under på FNs Global Compact, som er et universelt CSR-initiativ.

Krav til store virksomheder – frivilligt for de små og mellemstore

I Danmark er det ved lov besluttet, at de ca. 1100 største virksomheder årligt skal rapportere om deres samfundsansvarsarbejde, herunder deres arbejde med miljøet. Det er årsregnskabsloven der pålægger virksomhederne dette. Der er dog ingen formelle krav til de små og mellemstore virksomheder.

Hos NEM CSR opfordrer vi alle små og mellemstore virksomheder til proaktivt at arbejde aktivt med CSR. Så styrker i jeres omverden, image og bundlinje, og i får en gylden mulighed for, at differentiere jer over for jeres konkurrenter.

Indhent derfor et tilbud på CSR-rapportering, rådgivning eller kommunikationsarbejde med det samme!