Mission og vision

Mission

NEM CSR gør CSR nemt, gennemskueligt og prismæssigt tilgængeligt for små og mellemstore virksomheder. Gennem kyndig rådgivning gør vi det muligt for jeres virksomhed, at forankre CSR i jeres daglige forretning. CSR er et komplekst emne, men også et emne der gemmer på mange muligheder. NEM CSR sørger for at skabe overblik over hvilke muligheder netop i har. Ultimativt sørger vi for, i tæt samarbejde med jer, at sikre, at jeres virksomhed agerer socialt- og miljømæssigt ansvarligt, og vi får kommunikeret de gode historier dette afstedkommer ud til jeres interessenter, hvilket sikrer jer et bedre image og en styrket bundlinje.

Vision

Hos NEM CSR vil vi gerne dele vores vision om en verden, hvor erhvervslivet tager socialt- og miljømæssigt ansvar. En verden hvor alle virksomheder, store som små, forankrer ansvarlighed i alle dele af deres forretning. Ansvarlighed skal være en af de største drivkræfter i erhvervslivet. NEM CSR vil være en central spiller i denne udvikling. Vi har som erklæret vision, at udvikle os til en foretrukket rådgivningsvirksomhed blandt små og mellemstore virksomheder.